Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Veřovice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky". Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Veřovice je řeka Jičínka.

Mapa vodních toků na území obce Veřovice

Vodní toky na území obce Veřovice

Vodní tok Jičínka pramení pod Velkým Javorníkem v Moravskoslezských Beskydech. Celková délka toku od pramene k ústí je 25,7 km. Spodní úsek pod zaústěním levostranného přítoku Zrzávky spravuje státní podnik Povodí Odry, nad tímto zaústěním je Jičínka v péči Lesů České republiky. Sklon dna se pod místem dělení správy pohybuje v prostoru Nového Jičína okolo 4 ‰, ve výustní trati, připadající již k nivě Odry, to je 2 ‰. Jičínka je tokem spíše nížinného charakteru, výše směrem k prameni typickou bystřinou o velkém sklonu. Z větších přítoků nad 10 kmústí do Jičínky Zrzávka, Stranický potok a níže pak Jičina. 

Na Jičínce zaznamenává celkově přír§stek průtoku proti jejímu přirozenému řežimu. Je to způsobeno tím, že v jejím povodí významější odběry vody z toků neexistují, celkově však do Jičínky jakožto širšího recipientu území ústí veškeré vody převáděné Ostravským oblastním vodovodem k zásobení Nového Jičína  a jeho okolí. Ty po využití obyvatelstvem se v podobě odpadních vod vrací kvantitativně do toku Jičínky, což představuje určitý přírustek v její vodnosti proti přirozenému stavu, na druhé straně i v mírněm zhoršení kvality vody v Jičínce přes bezporuchový provoz existujících čistíren odpadních vod ze zástavby obcí N. Jičína, Šenova, Kunína i Veřovic.

 Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jičínka

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Nový Jičín (Jičínka)   0,901 20,7  - 61,4 85,3  - 156 194