Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Veřovice 70, 742 73 Veřovice
Tel.: 556 857 093
Fax: 556 857 093
E-mail: obecni.urad@verovice.cz

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel: 556 833 111
E-mail: epodatelna@mufrenstat.cz

Odbor životního prostředí - vedoucí odboru životního prostředí RNDr. Eva Spurná

Tel.:  556 833 240
E-mail: eva.spurna@mufrenstat.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra