Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci povodňová komise obce Veřovice.

Osoby na území obce Veřovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Koryto vodního toku Jičínka je na mnoha místech intravilánu obce nekapacitní a může způsobit zkomplikování dopravní situace. Ohrožena jsou zejména místa mostních konstrukcí (především ř. km 20,0 - 23,2), kde může dojít k znemožnění průjezdu obce.
Pro obec Veřovice byla stanovena jedna obousměrná objízdná trasa, případně evakuační, která reaguje na zaplavení a zneprůjezdnění místních komunikací ve střední části intravilánu obce. Objízdná trasa začíná u domu č. p. 101 a pokračuje ve směru k průmyslovému areálu a dále na obec Ženklava - Štramberk - Lichnov - Bordovice.»
Průběh a rozsah povodně ale nelze přesně předpovědět, při povodni může dojít k mnoha různým komplikacím, které mohou eliminovat využití stanovené objízdné trasy (například přívalová povodeň). V těchto případech budou objízdné trasy stanoveny operativně povodňovou komisí obce Veřovice a povodňovou komisí SO ORP Frenštát pod Radhoštěm v součinnosti s Policií České republiky.

 

Dopravní omezení na území obce Veřovice
Objízdné trasy na území obce Veřovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.