Srážkoměry - Vyškov

Dinopark

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě hvězdárny (č. p. 721). Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází na ulici Husova v areálu u č. p. 45, v nadmořské výšce 245 m a spadá do povodí III. řádu - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Ježkovice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše Obecního úřadu v Ježkovicích (č. p. 31). Srážkoměr je nevyhřívaný se záchytnou plochou 200 cm2. Provozovatelem srážkoměru je obec Drnovice.

Rychtářov

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě Mateřské školy (č. p. 100). Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem - určený k měření tekutých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

VD Opatovice

Srážkoměrná stanice je umístěna poblíž odtoku z vodní nádrže Opatovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

Zelená Hora

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu hasičské zbrojnice u Obecního úřadu (č. p. 32). Provozovatelem srážkoměru je město Ivanovice na Hané.