POVODŇOVÝ PLÁN města Vyškov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Č. j.: -; ze dne 15. 06. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM30205/2015-219/Ju; ze dne 10. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002621/2015; ze dne 11. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MV 50256/2015; ze dne 16. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 02. 2021
offline verze 24. 02. 2021
digitalizovaná verze 24. 02. 2021
databáze POVIS 24. 02. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i