Správci vodních toků

Přehled vodních toků na území města Vyškov naleznete ve formátu pdf zde nebo v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území. 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111 
E-mail: info@pmo.cz

Závod
:

Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Ředitel závodu - Ing. Pavel Cenek
Tel.:
 572 552 716

E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu - Ing. Jaroslav Foukal
Tel.:
 577 102 893

E-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Vyškov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT
Haná 10100123 4-12-02-0090-0-00, 4-12-02-0180-0-00, 4-12-02-0200-0-00
Malá Haná 10100397 4-12-02-0060-0-00, 4-12-02-0080-1-00, 4-12-02-0080-2-00
Rostěnický p. 10197355 4-12-02-0120-0-00, 4-12-02-0132-0-00, 4-12-02-0150-0-00, 4-12-02-0170-0-00
Velká Haná (ř. km 0,000 - 6,904) 10100305 4-12-02-0030-0-00
Marchanice (ř. km 0,000 - 6,600) 10186072 4-12-02-0190-0-00
Hlubočanský p. 10198562 4-12-02-0131-0-00
Lulečský p. 10197968 4-12-02-0140-0-00, 4-12-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10186971 4-12-02-0030-0-00
Bezejmenný tok 10196822 4-12-02-0080-1-00
Bezejmenný tok 15000146 4-12-02-0150-0-00, 4-12-02-0160-0-00

     

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz
Vedoucí ST - Bc. Karel Vašek
Tel.: 
956 957 201, mob.: 724 523 980

E-mail: karel.vasek@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města Vyškov:
Ing. Milan Večeřa
Tel.:
 956 957 412, mob.: 607 526 334

E-mail: milan.vecera@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území města Vyškov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Drnůvka 10206414 4-12-02-0160-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Ministerstva obrany ČR
Správce:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Přímý výkon správy toku:
Divize Plumlov - Žárovice 31, 798 03 Plumlov

Ředitel divize - Ing. Ladislav Pur
Tel.: 954 006 937
E-mail: podatelna.plumlov@vls.cz

Příslušný správce toků:
Ing. Roman Dymáček
Tel.: 954 006 944
E-mail: roman.dymacek@vls.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Ministerstva obrany ČR spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Vyškov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rakovec 10219536 4-12-02-0070-0-00
Bezejmenný tok 10193666 4-12-02-0070-0-00

   

  • Vodní toky ve správě města Vyškov

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 1 km. Správa vodních toků města Vyškov spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území města Vyškov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Správce:
Městský úřad Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 301 111 (úřad), 517 301 200 (starosta)
E-mail: posta@meuvyskov.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10207114 4-12-02-0180-0-00