Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 301 111
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
- RNDr. Jiří Kutálek

Tel.: 517 301 540
E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz

Vodní hospodářství 
Ing. Jitka Šubová, Ph.D.
Tel.: 517 301 545
E-mail: j.subova@meuvyskov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
 - Ing. Mojmír Pehal

Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra