Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Opatovice, Malá Haná  

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Opatovice nad nádrží, Malá Haná

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Vyškov, Haná

Evidenční list hlásného profilu kategorie C VD Opatovice - odtok, Malá Haná

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hamiltony, Velká Haná

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Křečkovice, Rostěnický potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Nosálovice, Drnůvka