Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 301 111 (městský úřad), 723 407 222 (starosta)
E-mail: posta@meuvyskov.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 301 111  (městský úřad), 517 301 549 (tajemník)
E-mail: posta@meuvyskov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111 (krajský úřad), 541 652 690 (tajemník)
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.