Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
RNDr. Jiří Kutálek 517 301 540
Ing. František Vrbacký 517 301 549
Ing. Luboš Zavadil 517 301 541
Ing. Jitka Šubová 517 301 545

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Petr Sedláček - velitel MP Vyškov 517 301 150
Hlídkovou službu v terénu vykonávají strážníci Městské policie Vyškov dle směny.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
  HZS ÚO Vyškov - Požární stanice Hasičská 425/2 Ing. Petr Poláček
950 641 116

Vybavení technikou - CAS 20-T815, CAS 25-Š 706, CAS K-24 PRAGA NTS, DA 12-A 31, NA-A 21 FC, VEA-1 OCTAVIA, VEA-2 NISSAN

SDH Vyškov Smetanovo nábřeží 551/37  

517 348 505,

724 862 156


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Vyškov

Místo Adresa Kontaktní osoba Kontakt Ubyt. / strav. kap.
Hotel Dukla Amadeus Dědická 29 Recepce 517 344 666 176 / 200
Hotel Atrium Kroměřížská 449/4 Jaroš Vladimír 517 333 940 66 / 200
MKS kino, sokolovna Tyršova 157/2 pí Wolfová 517 341 809 100 / --
Vyškovské služby Mlýnská 737/10 Ing. Maštera 517 330 008 0 / 41
Ubytovna DAMARUS Cukrovarská 404/2 JUDr. Vít 517 343 952 68 / --
SZdr. šk. Nám. Svobody 120/50 Mgr. Chudobová 517 350 641 53 / 220
MKS - Divadlo Haná Jana Šoupala 137/4 p. Kadlec 517 341 605 100 / --
Penzion Sirius Svatopluka Čecha 200/1 Recepce 517 330 600 22 / --
Ubytovna Hofer Kopřivova 45/27 Jiří Höfer 604 673 818 15 / --
Ubytovna U Kolejků Křečkovská 31/36 Pavel Kolejka 517 348 587 13 / 30
Chalupa u m. brány Masarykovo náměstí 69/21 pí Blumensteinová 517 341 907 20 / 100
ZŠ Osvobození Sídliště Osvobození 682/56 Mgr. J. Sochor 517 325 621 72 / 900
ZŠ Nádražní Nádražní 5 Mgr. Pavel Pospíšil 517 344 101 50 / 950
ZŠ Morávkova Morávkova 492/40 Mgr. Zdeněk Šlapal 777 977 740 378 / 450
ZŠ Tyršova Tyršova 664/4 PaedDr. Zdeněk Pitela 517 348 480 80 / 650
ZŠ Na Vyhlídce Na Vyhlídce 80 Mgr. Miloš Brtníček 517 348 670 80 / 145


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
PRIOR Vyškov Brněnská 2 517 348 806, 517 348 044

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 410/13 Ing. Jiří Piňos 517 324 934