Mlýn Vojkovice

Povodňový plán objektu mlýn Vojkovice byl zpracován na základě objednávky vlastníka mlýnu podle § 71 vodního zákona č. 254/2001 Sb. a podle odvětvové normy TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY (únor 2001) a doplněn novelou č.1 z prosince 2014, zpracovanou na základě tzv. společného rozhodnutí MěÚ Židlochovice o umístění stavby ,,Modernizace přijmu obilí." z 16. 5. 2014 (odbor životního prostředí) a z 18. 6. 2014 (odbor územního plánování a stavební úřad).

Obec Vojkovice jako příslušný nadřízený povodňový orgán v době mimo povodeň, vydala potvrzení souladu povodňového plánu společnosti PENAM, Mlýn Vojkovice s povodňovým plánem obce Vojkovice.
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.