Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vojkovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 618 00 Brno - Komárov
Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 441
Email: provozbrno@pmo.cz

Příslušný správce vodních toků Povodí Moravy, s. p. na území obce Vojkovice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Svratka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-027/1, 4-15-03-027/2, 4-15-03-027/3
ID toku: 10100010

 

Vodní tok Šatava
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-125
ID toku: 10100141

 

Vodní tok Vojkovický náhon
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-027/2
ID toku: 10187089

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-027/1
ID toku: 10201969

 

  •  Správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). Správce vodních toků není určován.

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-125
ID toku: 10187246

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-125
ID toku: 10204854