Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Tel: 547 231 121, 602 506 677 (starosta)
Fax: 547 231 121
E-mail: starosta.vojkovice@volny.cz
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Tel: 547 428 760, 604 290 308 (tajemník)
E-mail: komenda@zidlochovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel: 541 651 111
Fax: 
541 651 209
E-mail: 
podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.