Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Tel: 547 231 122, 602 506 677 (starosta)
Fax: 547 231 122
E-mail: vojkovic@volny.cz, starosta.vojkovice@volny.cz

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Tel: 547 428 711 (podatelna)
E-mail: posta@zidlochovice.cz, podatelna@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Vedoucí odboru - Ing. Milan Komenda

Tel: 547 428 760, 604 290 308
E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz

Vodní hospodářství
Ing. Ildikó Šlapalová
Tel: 547 428 747, 731 138 714
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed
Tel: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Mojmír Pehal
Tel: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství - Ing. Andrea Dáňová
Tel: 541 652 695
E-mail: danova.andrea@kr-jihomoravsky.cz