Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Tel.: 547 231 122
Fax: 547 231 122
E-mail: vojkovic@volny.cz

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 428 740
E-mail: posta@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Vedoucí odboru Ing. Milan Komenda

Tel.: 547 428 760
Mob.: 604 290 308

E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz

Žerotínovo nám. 449/1, 602 00 Brno
Tel.: 541 652 685

Vedoucí odboru životního prostředí:
Ing. František Havíř
Tel: 541 651 571
E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství:
Ing. Mojmír Pehal 
Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz