Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Židlochovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Vojkovice.

Osoby na území obce Vojkovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace by nemělo dojít k zaplavení hlavní silnice II/425 ve směru Brno-Židlochovice, neboť koruna tělesa silnice na území obce se nachází nad úrovní hladiny při Q100. V případě, že by došlo k poškození mostního objektu, je nutné stanovit objízdnou trasu na základě situace v širším okolí obce. V případě zaplavení místních komunikací v záplavovém území se pro průjezd, případně únik ze zaplaveného území použijí ostatní nezaplavené místní komunikace. »
Dopravní omezení na území obce Vojkovice
Objízdné trasy na území obce Vojkovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.