Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Veselíčko

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Veselíčko a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní toky na území obce Veselíčko jsou LukavecLubeň.

Lukavec (číslo hydrologického pořadí 4-11-02-060) pramení v sousedním katastru Dolní Újezd v místní části Staměřice v nadmořské výšce asi 360 m n. m. Od pramene teče potok jižním směrem až k hranici KÚ Veselíčko pod vrchol Dubina, kde se na toku nachází malá vodní nádrž Lukavec. Zde se stáčí jihozápadním směrem a protéká zalesněnou oblastí severně od zastavěného území obce Veselíčko. Dále protéká západní částí intravilánu obce a vlévá se do Lubně v její jižní části. Celková délka toku je 6,79 km a správcem toku jsou Lesy ČR, s. p.

Lubeň (číslo hydrologického pořadí 4-11-02-061, 4-11-02-059) pramení v katastru obce Kozlov na území bývalého vojenského újezdu Libavá v nadmořské výšce asi 280 m n. m. Od pramene teče potok jihozápadním směrem až k soutoku s Lukavcem v ř. km 3,1. V jižní části území se na toku nachází vodní nádrž Mlýnec. Celková délka toku je 8,8 km a správcem toku je Povodí Moravy, s. p. v ř. km 0,000 - 7,542 a VLS ČR, s. p. v ř. km 7,542 - 8,802.

Další vodní toky na území obce - Intravilánem obce v místní části Tupec protéká bezejmenný vodní tok (IDVT: 10204502), který je v zastavěné části zatrubněný. Západní částí katastru protéká bezejmenný vodní tok (IDVT: 10192708), na kterém se nachází soustava vodních nádrží Horní Svrčov, Prostřední Svrčov a Dolní Svrčov.

Vodní toky na území obce Veselíčko

Vodní toky na území obce Veselíčko


Základní údaje o vodních dílech na území obce Veselíčko

Přehled vodních děl na území obce Veselíčko naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Veselíčko se nachází celkem 6 malých vodních nádrží. Jedná se o rybníky Dolní Svrčov, Prostřední Svrčov, Horní Svrčov a nepojmenovaný rybník s ID nádrže (Dibavod): 411020600010, které jsou součástí přírodní památky Dolní a Prostřední Svrčov. Dále se v severní části území nachází vodní nádrž Lukavec spolu s několika mokřady pro obojživelníky a v jižní části obce vodní nádrž Mlýnec.
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.002440.00244
starting _require0.038440.04088
end _require0.000130.04101
starting _initRouter2.0E-50.04103
finishing _initRouter0.095250.13629
starting init0.013050.14934
finishing init0.068840.21818
starting postDispatch0.062450.28063
finishing postDispatch0.611970.8926
finish3.0E-50.89263