Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Veselíčko a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
Tel: 585 711 217
Fax: 585 711 215
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512
Veronika Mazánová, DiS., tel.: 581 200 491-3, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lubeň (0,000 - 7.542) 10198009 4-11-02-061, 4-11-02-059
Ztracený p. 10195304 4-10-03-128

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Ing. Miroslav Cháb, tel.: 724 614 036, 956 957 201, e-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Veselíčko:
Rajon 706 - Správa toků, sídlo správy toků Vsetín
Ing. Petr Poruba, tel.: 956 957 211, 724 623 861, e-mail: petr.poruba@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Veselíčko, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lukavec 10202925 4-11-02-060
bezejmenný tok 10192708 4-11-02-060
bezejmenný tok 10187461 4-11-02-060
bezejmenný tok 10201390 4-11-02-060

 

  • Vodní toky ve správě VLS ČR, s. p.
Název vodního toku IDVT ČHP
Lubeň (7.542 - 8.802) 10198009 4-11-02-061, 4-11-02-059

 

  • Vodní toky bez určení správcovství
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10204502 4-11-02-059

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00140.0014
starting _require0.025090.02649
end _require0.000150.02664
starting _initRouter2.0E-50.02666
finishing _initRouter0.099750.12641
starting init0.009730.13614
finishing init0.089510.22565
starting postDispatch0.064330.28998
finishing postDispatch0.601790.89178
finish2.0E-50.8918