POVODŇOVÝ PLÁN obce Veselíčko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-26770/2020/5419; ze dne 14. 07. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LČR957/004518/2020; ze dne 24. 08. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí
Č. j.: MU/18732/20/ŽP-VH; ze dne 23. 09. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 08. 2020
offline verze 27. 08. 2020
digitalizovaná verze 27. 08. 2020
databáze POVIS 20. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i