Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko
Tel.: 581 793 255, 775 949 142
E-mail: info@obec-veselicko.cz
náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: 725 132 537
E-mail: xpospisilova@mesto-lipnik.cz
Jeremenkova 1191/40a,779 11 Olomouc 
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.002270.00227
starting _require0.049390.05166
end _require0.000190.05185
starting _initRouter3.0E-50.05187
finishing _initRouter0.096650.14852
starting init0.010170.15869
finishing init0.083870.24255
starting postDispatch0.073390.31595
finishing postDispatch0.626280.94222
finish3.0E-50.94225