Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Lipník nad Bečvou.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Veselíčko.

Osoby na území obce Veselíčko budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít ke koncentraci povrchového odtoku a materiálů ze svahů na silnici III/43610 nad zámkem Veselíčko. Objízdná trasa bude stanovena operativně na základě povodňové situace. »
Dopravní omezení na území obce Veselíčko
Objízdné trasy na území obce Veselíčko

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001950.00195
starting _require0.04620.04816
end _require0.000140.04829
starting _initRouter3.0E-50.04832
finishing _initRouter0.161540.20986
starting init0.013850.22371
finishing init0.110830.33454
starting postDispatch0.076580.41112
finishing postDispatch0.654441.06557
finish3.0E-51.06559