Užitečné odkazy

Informace určené pro občany/nemovitosti zasažené povodní:

Informace ohledně varovného signálu:

Nejbližší umístění oblastních spolků Českého červeného kříže a kontaktní informace:

Dále je zde k dispozici brožura "Žijeme v záplavovém území", kterou vydala organizace Člověk v tísni o. p. s. Brožura je určena Všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří uvažují o koupi bytu či domu v záplavovém území. Cílem brožury je dodat věcné informace, které mohou pomoci při rozhodování o koupi bytu či domu poblíž vodních toků, při ochraně před negativními dopady povodní v záplavových územích a při zvládání již nastalé povodně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001520.00152
starting _require0.035010.03653
end _require0.000120.03665
starting _initRouter2.0E-50.03667
finishing _initRouter0.083290.11996
starting init0.009620.12958
finishing init0.077720.2073
starting postDispatch0.076220.28351
finishing postDispatch0.58560.86911
finish2.0E-50.86913