Plán spojení na důležité organizace

Plán spojení obsahuje kontakty na vybrané účastníky ochrany před povodněmi, jako jsou správci vodních toků, pobočky ČHMÚ, příslušné ORP a kraj, HZS, Policie ČR a další. Kontaktní informace jsou zde uvedeny přehledně na jednom místě tak, aby bylo možné v nich snadno vyhledávat.

Plán spojení obce Veselíčko
Některé kontaktní údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001580.00158
starting _require0.0310.03258
end _require0.000130.03271
starting _initRouter2.0E-50.03273
finishing _initRouter0.090920.12365
starting init0.006290.12994
finishing init0.087450.21739
starting postDispatch0.046190.26357
finishing postDispatch0.650830.9144
finish2.0E-50.91441