Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001520.00152
starting _require0.037780.0393
end _require0.000140.03944
starting _initRouter2.0E-50.03946
finishing _initRouter0.095690.13515
starting init0.011330.14649
finishing init0.077810.22429
starting postDispatch0.069070.29336
finishing postDispatch0.652670.94603
finish4.0E-50.94607