Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou povinni při změně svých kontaktních údajů nahlásit je předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001860.00186
starting _require0.032570.03443
end _require0.000180.03461
starting _initRouter4.0E-50.03465
finishing _initRouter0.117670.15231
starting init0.013830.16614
finishing init0.068340.23448
starting postDispatch0.058760.29323
finishing postDispatch0.521790.81502
finish2.0E-50.81504