Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko
Tel.: 581 793 255
E-mail: info@obec-veselicko.cz, urad.veselicko@iol.cz
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel:
 581 722 111

Fax: 581 722 202
E-mail: e-podatelna@mesto-lipnik.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Xenie Pospíšilová
Tel.: 581 722 346
E-mail: xpospisilova@mesto-lipnik.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Lucie Navrátilová
Tel: 581 722 344
E-mail: lnavratilova@mesto-lipnik.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001490.00149
starting _require0.034720.03621
end _require0.00010.03631
starting _initRouter2.0E-50.03633
finishing _initRouter0.137390.17372
starting init0.009730.18345
finishing init0.131640.31509
starting postDispatch0.06510.38018
finishing postDispatch0.616290.99647
finish2.0E-50.99649