Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa bydliště (neveřejná) Telefon Mobil Mobil (neveřejný)
Ing. Petr Chleborád starosta 377 922 282 722 948 390  
Tomáš Myslivec 1. místostarosta    
Miroslav Nejedlý 2. místostarosta    

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa bydliště (neveřejná) Telefon Mobil Mobil (neveřejný)
Ing. Petr Chleborád starosta 377 922 282 722 948 390  
Miroslav Nejedlý velitel JSDH  
Jan Šmíd zástupce velitele JSDH  
David Lavička zástupce velitele JSDH  


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Obec Bdeněves má k dispozici technické prostředky JSDH Bdeněves. Technika je uložena v hasičské zbrojnici na adrese Bdeněves 132, kontaktní osobou pro nasazení techniky je starosta obce Ing. Petr Chleborád (tel.: 722 948 390).

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon

CAS 15 Renault G2700, 

DA FORD L3,

vlek za osobní automobil,

elektrocentrála, motorová pila,

čerpadlo kalové Heron (2x),

čerpadlo PPS 12 (1x),

plovoucí čerpadlo Honda,

příslušenství k čerpadlům, plovoucí čerpadlo Niagara,

cca 500 pytlů na stavění protipovodňových hrází

JSDH Bdeněves Ing. Petr Chleborád Bdeněves 132, 330 23 Nýřany 722 948 390
Dále je k dispozici technika firmy Agro MACU s.r.o., se sídlem Bdeněves 172. Jedná se především o traktory a další zemědělskou techniku. Kontaktní osobou pro nasazení techniky je Ing. Pavel Cuřín (tel.: 776 659 374). Silniční motorovou dopravu - nákladní vozidla a jízdní soupravy - může poskytnou rovněž p. Daniel Nový (tel.: 377 922 927).
Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Nýřany.
Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. zajistí Obec Bdeněves.

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bdeněves

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací / stravovací kapacita
ZŠ Nýřany Ubytování, stravování Školní 901, 330 23 Nýřany Mgr. Jiří Loritz 377 931 661 500  /  300
Kulturní dům Nýřany Ubytování Revoluční 1071, 330 23 Nýřany Lucie Heltová 602 237 993 150  /  --
Železniční stanice Kozolupy Shromáždění Nádražní 69, 330 32 Kozolupy Ing. Michaela Opltová 724 236 010 --  /  --
Místo stravování: Stravování je možné v místní školní jídelně, případně lze v krizové situaci řešit nákup potravin v místních supermarketech plus možný dovoz teplé stravy z okolních zařízení - např. školní jídelna, nápoje i teplé zajištění v rámci KD, případně nákup dalších služeb.

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon (infolinka)
Penny Market Masarykovo náměstí 1247, 330 23 Nýřany 800 202 220
BILLA Benešova třída 1304, 330 23 Nýřany 800 153 976
Lidl Revoluční 1336, 330 23 Nýřany 800 115 435


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárna Plzeň a. s. Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň p. Luboš Kučera

tel.: 377 931 315,

mobil: 724 170 137