Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a Příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon

Mobil

Ing. Petr Chleborád starosta 377 922 282

722 948 390

Tomáš Myslivec 1. místostarosta  
Ing. Radovan Rašpl 2. místostarosta  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a Příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon

Mobil

Ing. Petr Chleborád starosta 377 922 282

722 948 390

Miroslav Nejedlý velitel JSDH  
Jan Šmíd zástupce velitele JSDH  
David Lavička zástupce velitele JSDH  


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Obec Bdeněves má k dispozici technické prostředky JSDH Bdeněves. Technika je uložena v hasičské zbrojnici na adrese Bdeněves 132, kontaktní osobou pro nasazení techniky je starosta obce Ing. Petr Chleborád (tel. 722 948 390).

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon     

terénní vozidlo Hyundai Galloper, CAS 15 Renault G2700, vlek za osobní automobil, elektrocentrála, motorová pila, čerpadlo kalové Heron (2x), čerpadlo PPS 12 (2x), plovoucí čerpadlo Honda, příslušenství k čerpadlům

JSDH Bdeněves Ing. Petr Chleborád Bdeněves 132 722 948 390

Dále je k dispozici techniky firmy Agro MACU s.r.o., se sídlem Bdeněves 172. Jedná se především o traktory a další zemědělskou techniku. Kontaktní osobou pro nasazení techniky je Ing. Pavel Cuřín (tel. 776 659 374). Silniční motorovou dopravu - nákladní vozidla a jízdní soupravy může poskytnou rovněž p. Daniel Nový (tel. 377 922 927).

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Nýřany.

Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. zajistí Obecní úřad Bdeněves.

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bdeněves

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Nýřany Školní 901, 330 23 Nýřany Mgr. Jiří Loritz 500 300
Kulturní dům Nýřany Revoluční 1071, 330 23 Nýřany Lucie Heltová 150 --

Místo stravování: Stravování je možné v místní školní jídelně, případně lze v krizové situaci řešit nákup potravin v místních supermarketech plus možný dovoz teplé stravy z okolních zařízení - např. školní jídelna, nápoje i teplé zajištění v rámci KD, případně nákup dalších služeb.

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa
Penny Market Masarykovo náměstí 1247, Nýřany
BILLA Benešova třída 1304, Nýřany
Lidl Revoluční 1336, 33023 Nýřany

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodárna Plzeň a.s   Malostranská 143/2, 326 00  377 413 111