Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Hracholusky, Mže

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bdeněves, Mže

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bdeněves, Myslinka

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003170.00386
end _require6.0E-50.00392
starting _initRouter1.0E-50.00393
finishing _initRouter0.051810.05573
starting init0.004850.06058
finishing init0.054750.11533
starting postDispatch0.046830.16215
finishing postDispatch0.383870.54602
finish1.0E-50.54604