Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou povinni při změně svých kontaktních údajů nahlásit je předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000780.00078
starting _require0.002970.00376
end _require7.0E-50.00383
starting _initRouter1.0E-50.00384
finishing _initRouter0.059570.06341
starting init0.004790.0682
finishing init0.069270.13747
starting postDispatch0.048190.18566
finishing postDispatch0.413580.59925
finish2.0E-50.59926