Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
Tel.: 377 922 282
E-mail: ou@bdeneves.cz, starosta@bdeneves.cz

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Tel.: 377 832 311
E-mail:
podatelna@mesto-nyrany.cz

Americká 8/39, 301 00 Plzeň
Vedoucí odboru ŽP - Ing. Petr Hauer

Tel.: 377 168 019
Fax: 377 168 002
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Vedoucí odboru ŽP - Mgr. Martin Plíhal
Tel.: 377 195 332, 606 619 440
Fax: 377 195 393
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz
Vedoucí oddělení VH - Ing. Jakub Rataj
Tel.: 377 195 379, 777 353 626
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003050.00374
end _require7.0E-50.00381
starting _initRouter1.0E-50.00382
finishing _initRouter0.052050.05587
starting init0.00460.06047
finishing init0.055530.11599
starting postDispatch0.046550.16255
finishing postDispatch0.396420.55897
finish1.0E-50.55898