Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
Tel.: 377 922 282, 722 948 390 (starosta)
E-mail: ou@bdeneves.cz
Městský úřad - pracoviště Plzeň
Americká 8/39, 304 66 Plzeň - Jižní Předměstí

Tel.: 377 168 001
E-mail: podatelna@nyrany.cz
 
Odbor životního prostředí 
Ing. Petr Hauer - vedoucí odboru
Tel.:
 377 168 019
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz
 
Vodní hospodářství
Bc. Michaela Horká
Tel.: 377 168 025
E-mail: michaela.horka@nyrany.cz
Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Mgr. Martin Plíhal
Tel.: 377 195 332, 606 619 440
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Jakub Rataj
Tel.: 377 195 379, 777 353 626
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz