Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy
Tel.: 377 922 282
E-mail: ou@bdeneves.cz

Americká 8 / 39, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 168 019
Fax: 377 168 002
E-mail: petr.hauer@nyrany.cz

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 330
Fax: 377 195 393
E-mail: marie.hanusova@plzensky-kraj.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra