Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
Tel.: 377 922 282
E-mail: ou@bdeneves.cz

Americká 8/39, 304 66 Plzeň
Tel.: 377 168 040
E-mail: krize@nyrany.cz

Škroupova 18, 306 32 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

  •  Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003410.0041
end _require6.0E-50.00416
starting _initRouter1.0E-50.00417
finishing _initRouter0.0520.05617
starting init0.004610.06079
finishing init0.055280.11607
starting postDispatch0.044190.16026
finishing postDispatch0.378410.53867
finish2.0E-50.53869