Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
Tel.: 377 922 282
Mobil: 722 948 390 (starosta)

E-mail: ou@bdeneves.cz
Americká 8/39, 304 66 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
Tel.: 377 168 040 (vedoucí odboru obrany a krizového řízení)
E-mail: krize@nyrany.cz
Záložní stanoviště povodňové komise:
Benešova třída 295, 330 23 Nýřany   
Tel.: 377 832 311
E-mail: podatelna@mesto-nyrany.cz                                     
Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Stanoviště povodňových komisí, se kterými si obec Bdeněves předává informace o vývoji povodňového nebezpečí