Srážkoměry - Bdeněves

Bdeněves

Srážkoměrná stanice obce je umístěna na střeše požární zbrojnice v obci Bdeněves. Provozovatelem stanice je obec Bdeněves.

Kozolupy

Automatický celoroční srážkoměr obce Kozolupy se nachází na střeše obecního úřadu v obci Myslinka. Provozovatelem stanice je obec Kozolupy.

Město Touškov

Srážkoměrná stanice města je umístěna na střeše budovy ZŠ ve Městě Touškov. Provozovatelem stanice je Město Touškov.

 

VD Hracholusky

Srážkoměrná stanice se nachází v blízkosti hráze VD Hracholusky. Je pod správou Povodí Vltavy, státní podnik