Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bdeněves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Přímý výkon správy toku:
PS 5 – Plzeň, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Silvie Brandtlíková - úseková technička pro obec Bdeněves
Tel.: 724 268 535
E-mail: silvie.brandtlikova@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Mže 10100016 1-10-01-1780-0-00
Myslinka 10278579 1-10-01-1790-0-00
bezejmenný tok 10242590 1-10-01-1790-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky, u nichž se správce neurčuje. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
* (bezejmenný tok)
10261894 1-10-01-1800-0-00
* (bezejmenný tok) 10248613 1-10-01-1800-0-00
* (bezejmenný tok) 10264366 1-10-01-1780-0-00