Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bdeněves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Přímý výkon správy toku:
PS 5 – Plzeň, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 307 345
E-mail: matejka@pvl.cz
Vedoucí: Matějka Karel, 377 307 345, karel.matejka@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky na území obce Bdeněves. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Mže
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-178
ID toku: 10100016

 

Vodní tok Myslinka
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-179
ID toku: 10278579

 

Vodní tok * pravostranný přítok Myslinky
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-179
ID toku: 10242590

 

  • Vodní toky bez určení správcovství
Vodní tok * bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-180
ID toku: 10261894

 

Vodní tok * bezejmenný tok (náhon)
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-178
ID toku: 10258780

 

Vodní tok * bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-180
ID toku: 10248613