POVODŇOVÝ PLÁN obce Bdeněves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 16477/2015-323; ze dne 30. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: OŽP-Hra/13679/2015; ze dne 28. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 04. 2021
offline verze 01. 04. 2021
digitalizovaná verze 01. 04. 2021
databáze POVIS 01. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i