POVODŇOVÝ PLÁN obce Bdeněves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 33485/2013-323; ze dne 28. 06. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: OŽP-Hra/13679/2015; ze dne 28. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 03. 2018
offline verze 21. 03. 2018
digitalizovaná verze 21. 03. 2018
databáze POVIS 21. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i