Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bdeněves a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Mže pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa. Na českém území protéká například městy Tachov a Stříbro. Celková délka jejího toku je 106,5 km a plocha povodí činí 1828,6 km2. Průměrný roční průtok při jejím ústí je 8,55 m3/s. Na toku se nacházejí dvě významnější vodní díla, a to VD Lučina a VD Hracholusky. Územím obce Bdeněves protéká v ř. km 18–15,5. Na území obce Bdeněves přijímá Mže jediný pravostranný přítok, potok Myslinku. U obce Bdeněves se říční niva řeky Mže rozšiřuje a řeka zde vytváří několik meandrů. Od soutoku s Radbuzou v Plzni se řeka dále nazývá Berounka. Až do 17. století však byla jako Mže označována celá řeka až po soutok s Vltavou.

Podélný profil toku Mže a vyznačená poloha katastrálního území obce Bdeněves  

Základní charakteristika vodního toku Mže

Statistika celý tok v katastrálním území obce Bdeněves
Délka toku (km) 100.62 2.70
Max výška (m n. m.) 643.41 487.21
Min výška (m n. m.) 299.43 460.70
Průměrná výška (m n. m.) 399.91 470.75
Převýšení (m) 343.98 26.51
Průměrná sklonitost (°) 0.11 7.18

 

Myslinka pramení v místě lesního prameniště v nadmořské výšce 440 m n. m. Toto prameniště se nachází západně od obce Doubrava u Plzně na stejnojmenném katastrálním území. Tok teče východním směrem až se dostane do intravilánu obce Doubrava. Zde je asi 700 m toku antropogenně ovlivněno. Dále Myslinka pokračuje otevřenou krajinou. Její břehy lemuje příbřežní vegetace, která poskytuje úkryt zdejším živočichům. Vegetace spolu s mrtvým dřevem v korytě může působit jako blokace v průtočném profilu při průchodu povodní. Je tedy nutné provádět monitoring, zda se koryto nadměrně nezanáší. Rovněž se zde v březích toků vyskytují nátrže, které způsobují přínos kamenů a půdy do samotného koryta. Následující obcí na toku je Myslinka, kde vodní tok protéká nedaleko zdejší čističky odpadních vod. Zde je nutné brát v potaz možnou kontaminaci vody v případě povodní. Západně od obce Kozolupy Myslinky podtéká zdejší silniční i železniční tah a protéká průmyslovou částí obce Kozolupy. Odtud se stáčí na sever a nedaleko obce Bdeněves se jako pravostranný přítok stéká po necelých 7 km s řekou Mží.

Vodní toky na území obce Bdeněves

Údaje o historických povodních jsou k dispozici v kapitole Přirozená povodeň.

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Bdeněves

Přehled vodních nádrží na území obce Bdeněves naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bdeněves se nenachází žádné významné vodní dílo. Významné vodní dílo II. kategorie, VD Hracholusky, se však nachází asi 5,3 km proti proudu řeky Mže nad obcí.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Mže - VD Hracholusky

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Hracholusky, Mže 325,94 8,27 65,2 130 167 272 326