Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Biskupice

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Biskupice na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Biskupice odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Biskupice na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Biskupicích dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Biskupice