Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. David Joska starosta obce

494 388 160,
777 658 203

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Jaroslav Nyč místostarosta obce  
Pavel Rak zaměstnanec obce 720 069 459
Milan Jindra ml. velitel JSDH  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Čermná nad Orlicí

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Masarykova Místo ubytování Malá Čermná 140, 517 25 Čermná nad Orlicí Mgr. Dagmar Sieglová

50

--
tělocvična TJ Čermná nad Orlicí Místo ubytování Malá Čermná, 517 25 Čermná nad Orlicí Ing. Jiří Hloušek

60

40

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Smíšené zboží Bošín Bošín 1, 656 01 Choceň Jaroslava Provazníková 465 489 103

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
AQUA Servis, a. s. Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 494 539 111