Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
Tel: 494 388 130, 494 388 160, 777 658 203
E-mail: obec@cermna-n-orl.cz, starosta@oucermna.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 111, 494 337 200
E-mail: vystrahy@kostelecno.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Tel.: 495 817 111
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.