Srážkoměry - Čermná nad Orlicí

Borohrádek (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části v areálu Čistírny odpadních vod u budovy č. p. 571 v nadmořské výšce 254 m n. m. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové.

Bošín

Srážkoměrné čidlo je umístěno na volném prostranství v areálu obecního koupaliště v obci Bošín. Provozovatelem stanice je obec Bošín.

Dobříkov

Srážkoměrné čidlo je umístěno v obci Dobříkov na budově místní sokolovny č. p. 174. Provozovatelem stanice je obec Dobříkov.

Holice

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě města Holice) je umístěno na budově bytového domu č. p. 61 na ulici Bratří Čapků patřící městu Holice tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. 

Choceň

Srážkoměr je umístěn u čistírny odpadních vod na pravém břehu Tiché Orlice a je ve správě ČHMÚ.

Kostelec nad Orlicí

Srážkoměr je umístěn na střeše budovy hasičské zbrojnice, st. p. 691/1 a 687/5. Provozovatelem stanice je město Kostelec nad Orlicí.

Malá Čermná

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu obce na budově pošty č. p. 45. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem a s automatickým odesílám dat, který měří pouze tekuté srážky. Majitelem a provozovatelem je obec Čermná nad Orlicí.