Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čermná nad Orlicí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel: 466 868 211


Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465 420 426 (vedoucí provozního střediska)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Čermná nad Orlicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-0690-0-00, 1-02-02-0740-0-00
Pobočník (0.0000 ř. km - 1.7280 ř. km) 10171128 1-02-02-0770-0-00
Bezejmenný vodní tok 10171112 1-02-02-0740-0-00
Bezejmenný vodní tok 10171115 1-02-02-0740-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel: 956 947 111
E-mail: or947@lesycr.cz

Správce toku:
Petr Michek
Tel: 
956 947 357, 725 409 539
E-mail: 
petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky na území obce Čermná nad Orlicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Pobočník (1.7280 ř. km - 6.7120 ř. km) 10171128 1-02-02-0770-0-00
Čermná 10171068 1-02-02-0730-0-00
Mlýnský potok (náhon) 10171121 1-02-02-0750-0-00
Odbočení na ryb. Velký Pobočník č. 5 10171140 1-02-02-0770-0-00
PP na začátku náhon č. 3 10171153 1-02-02-0780-0-00
PP Pobočníku na V. Černou č.1 10171133 1-02-02-0770-0-00
bezejmenný tok 10171126 1-02-02-0750-0-00
LP Mlýnského potoka č. 1 10171122 1-02-02-0750-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce vodního toku

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný vodní tok 10171058 1-02-02-0690-0-00
HMZ 10171049 10171049 1-02-02-0690-0-00
HMZ 10171111 10171111 1-02-02-0740-0-00
HMZ 10171040 10171040 1-02-02-0690-0-00
HMZ 14001136 14001136 1-02-01-0910-0-00
HMZ 10171154 10171154 1-02-02-0780-0-00
Bezejmenný vodní tok 10171155 1-02-02-0780-0-00
HMZ 10171114 10171114 1-02-02-0740-0-00
HMZ 10171050 10171050 1-02-02-0690-0-00
HMZ 10171116 10171116 1-02-02-0740-0-00