POVODŇOVÝ PLÁN obce Čermná nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/002022/2015; ze dne 14. 05. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VDH/15/13011; ze dne 18. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor: Stavební úřad - životní prostředí
Č. j.: SÚŽP 2177/15-12562/15-JL; ze dne 22. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 05. 2022
offline verze 19. 05. 2022
digitalizovaná verze 19. 05. 2022
databáze POVIS 19. 05. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i