Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Čermná nad Orlicí

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čermná nad Orlicí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Tichá Orlice.

Tichá Orlice je řeka ve východních Čechách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Je jednou ze dvou zdrojnic řeky Orlice a její délka od pramene po soutok s Divokou Orlicí je 107,5 km. Plocha povodí Tiché Orlice měří 757,1 km². Pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině, nad Horní Orlicí, což je část obce Červená Voda. Pod obcemi Lichkov a Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí. U Albrechtic nad Orlicí v soutoku s Divokou Orlicí tvoří řeku, která má dále název Orlice. Celý tok Tiché Orlice je vyhlášen Evropsky významnou lokalitou z důvodu poměrně hojného výskytu mihule potoční. Řeka protéká několika velkoplošnými chráněnými územími. Od obce Mladkov níže byl přímo na ochranu řeky zřízen Přírodní park Orlice. Povodňové ohrožení může vzniknout na území obce působením toku Tichá Orlice, která protéká jejím středem a dále pak jejími levostrannými přítoky Čermná a Mlýnský potok a pravostranným přítokem Pobočník.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Tichá Orlice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Čermná nad Orlicí117,345172,4105133163206242

 

Mapa vodních toků na území obce Čermná nad Orlicí a v okolí (* značí bezejmenné vodní toky)

Základní údaje o vodních dílech na území obce Čermná nad Orlicí

Přehled vodních děl na území obce Čermná nad Orlicí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Čermná nad Orlicí se nachází několik vodních děl. Jedná se o rybník v těsné blízkosti vodního toku Tichá Orlice. » Do katastrálního území obce zasahuje i část rybníku Velký Karlov a v sousedním katastru se nachází rybník Malý Karlov. Tyto rybníky by mohly vlivem poškození nebo protržení hráze způsobit zvláštní povodeň. »