Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
Tel: 494 388 130, 494 388 160, 777 658 203
E-mail: obec@cermna-n-orl.cz, starosta@oucermna.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 111
E-mail: podatelna@muko.cz

Odbor Stavební úřad - životní prostředí
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Vedoucí odboru: Bc. Lucie Lédrová

Tel: 725 082 583
E-mail: lledrova@muko.cz

Vodní hospodářství
Referentka: Bc. Lucie Kmečová
Tel: 773 781 184
E-mail: lkmecova@muko.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Tel: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení: Ing. Zdeněk Štorek

Tel: 495 817 194
Email: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra