Hladinoměry - Čermná nad Orlicí

Borohrádek (Tichá Orlice)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části města na mostní konstrukci ulice Rudé Armády. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro: celé město Borohrádek. Majitelem a provozovatelem je město Borohrádek.

Čermná nad Orlicí (Čermná)

Hlásný profil se nachází na toku Čermná v blízkosti domu č.p. 14 poblíž místa křížení vodního toku a silnice č. III/3173 v místní části Korunka. Profil je vybaven vodočetnou latí.

Čermná nad Orlicí (Tichá Orlice)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Tiché Orlice u mostu silnice č. III/3172 z Malé Čermné na Velkou Čermnou. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platná pro úsek: hranice okresu - soutok s Divokou Orlicí. Kritickými místy jsou: Borohrádek a Albrechtice. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové.

Dolní Libchavy (Tichá Orlice)

Hladinoměr ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu, pod silničním nadjezdem spojujícím Ústí n. Orlicí s Libchavami. Jedná se o stanici kategorie B s automatickým přenosem dat.