Hladinoměry - Krouna

Krouna (Krounka)

Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně zatrubnění pod komunikací, ř. km 20,289. Platnost v úseku od hlásného profilu po hlásný profil ČHMÚ kat. B Otradov. Zprávy o aktuálním stavu jsou automaticky posílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Krouna a veliteli SDH. Provozovatelem je obec Krouna.

Pustá Kamenice_1 (Kamenická voda)

Hlásný profil kategorie C (hladinové čidlo s vodočetnou latí a stanovenými SPA) ve správě obce Pustá Kamenice je instalováno na vodním toku Kamenická voda v centru obce u obecního úřadu, parc č. 1323/6. Most je v majetku obce Pustá Kamenice.