POVODŇOVÝ PLÁN obce Krouna

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/3905; ze dne 06. 02. 2017
Státní pozemkový úřad
Č. j.: SPU040152/2017; ze dne 07. 03. 2017
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/000499/2017; ze dne 09. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí
Č. j.: Hl83198/2017/OŽP; ze dne 20. 12. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 12. 2023
offline verze 06. 12. 2023
digitalizovaná verze 06. 12. 2023
databáze POVIS 06. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i