Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3) - pověřená služba povodňové komise obce

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Josef Pešava
Pavel Zástěra

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4) 

Hlídková služba OÚ Krouna

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Josef Pešava  
Pavel Zástěra  
Ing. Milan Hejduk 469 341 284
Jiří Netolický  
Hana Šenderová  

 

Hlídková služba m. č. Rychnov

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Miloslav Skala
Lenka Pešková
Pavel Talácko

 

Hlídková služba m. č. Oldřiš

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Ladislav Bárta

 

Hlídková služba m. č. Čachnov

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Marie Linhartová 469 341 615
Josef Cach 469 341 155

 

Krizový štáb

V případě krize pracuje skupina lidí totožná s Povodňovou komisí obce Krouna a následující občané:

Jméno a příjmení Funkce Mobil
Ing. Petr Schmied Starosta obce 605 294 759
Ing. Leoš Chlupáč Místostarosta obce 777 208 724
Mgr. Josef Kyncl Ředitel ZŠ 774 402 887
Věra Sodomková Zapisovatel 604 306 930
MUDr. Milena Mejzlíková Lékař 777 119 079
Miroslav Knettig Předseda RD Krouna 724 002 476
Michal Pekař Člen SDH (starosta) 603 266 960
Vladimír Třísko Hostinský 777 089 230
Ing. Martin Pavliš Jednatel firmy MIAS OC 724 701 001
MVDr. Petra Korábová Veterinář 773 917 333
Ing. Miloš Vaňák Starosta TJ Sokol Krouna 737 235 095
Pavel Talácko Velitel SDH Rychnov 724 594 626Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Mobil
Traktor Obec Krouna Krouna 218, 539 43 Krouna 605 294 759
UNC Agro Oldřiš Oldřiš 236, 539 01 Krouna - Oldřiš 469 341 221
UNC 750 Josef Cach Čachnov 2, 539 43 Krouna 723 341 699
LOCUST L 752 Obec Krouna Krouna 218, 539 43 Krouna 724 759 161

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Krouna

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita

Sokolovna

Ubytování/stravování

Krouna 72, 539 43 Krouna

Mgr. Petr Schmied

605 294 759

200/200

Komunitní centrum

Ubytování

Krouna 218, 539 43 Krouna

Mgr. Petr Schmied

605 294 759

20

ZŠ Krouna

Ubytování/stravování

Krouna 303, 539 43 Krouna

Mgr. Josef Kyncl

774 402 887

400/400

Občanská a příbuzenská výpomoc v daných bezpečných výše položených lokalitách       

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 Prodejna Oldřiš Oldřiš 2, 539 01 Hlinsko v Čechách  Lucie Dubincová  720 304 775

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna Oldřiš Oldřiš 2, 539 01 Hlinsko v Čechách Lucie Dubincová 720 304 775
VAK Chrudim Novoměstská 626,
537 01 Chrudim
Ing. Pavel Koreček 603 899 891