Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Krouna 218, 539 43 Krouna
Tel.: 469 341 130
E-mail: obec@krouna.cz
Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 326 111
E-mail: mesto@hlinsko.cz

Odbor životního prostředí
Adámková třída 554, 539 01 Hlinsko
Vedoucí odboru - Ing. Ivana Kopecká

Tel.: 469 326 155
E-mail: kopecka@hlinsko.cz

Vodní hospodářství
Referentka - Ing. Jitka Malinová

Tel.: 469 326 154
E-mail: malinova@hlinsko.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 
466 026 111
E-mail:
posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Blanka Škařupová

Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz