Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Krouna a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozu: Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426
E-mail: musileks@pla.cz

Příslušný úsekový technik:
Karel Lacman (Žejbro, Novohradka, Krounka, Ležák)
Tel.: 465 420 426, 725 516 352

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Krouna, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium nebo nemají významný vliv na povodňové ohrožení obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Chrudimka 10100018 1-03-03-0010-0-00
Krounka 10100235 1-03-03-0510-0-00
Martinický potok 10185463 1-03-03-0560-0-00
Kotelský p. (Vršál) 10173926 1-03-03-0720-0-00
Rychnovský p. 10173786 1-03-03-0540-0-00
bezejmenný tok 10173905 1-03-03-0690-0-00
bezejmenný tok 10173803 1-03-03-0560-0-00
bezejmenný tok 10172964 1-03-03-0010-0-00
bezejmenný tok 10172959 1-03-03-0010-0-00
bezejmenný tok 10173804 1-03-03-0560-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedení: 
Ing. Zbyněk Morkus
Tel.:
956 953 111
E-mail: 
st953@lesycr.cz


Rajon - příslušný správce VT na území obce Krouna:
Libor Hromádka
Tel.: 724 523 998
E-mail: libor.hromadka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Krouna, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium nebo nemají významný vliv na povodňové ohrožení obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kamenická voda 10185462 1-03-03-0520-0-00 | 1-03-03-0540-0-00
Čachnovský potok 10173765 1-03-03-0530-0-00
Pehlinský p. 10173792 1-03-03-0550-0-00
Žejbro (správcovství ř. km 23.1980 - 32,2430) 10100170 1-03-03-0690-0-00
bezejmenný tok 10173746 1-03-03-0510-0-00
LP Krounky č. 6 10173740 1-03-03-0510-0-00
LP Čachnovského potoka č. 3 10173770 1-03-03-0530-0-00
LP Čachnovského potoka č. 7 10173777 1-03-03-0530-0-00
PP toku č. 6 č. 7 10173742 1-03-03-0510-0-00
PP Krounky č. 4 10173791 1-03-03-0550-0-00
LP Čachnovského potoka č. 10 10173781 1-03-03-0530-0-00
bezejmenný tok 10173773 1-03-03-0530-0-00
bezejmenný tok 10173780 1-03-03-0530-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10173785 1-03-03-0540-0-00
HMZ 10173752 10173752 1-03-03-0510-0-00
HMZ 10173745 10173745 1-03-03-0510-0-00
HMZ 10173751 10173751 1-03-03-0510-0-00
HMZ 10173784 10173784 1-03-03-0540-0-00
bezejmenný tok 10173789 1-03-03-0540-0-00
bezejmenný tok 14001669 1-03-03-0540-0-00