Srážkoměry - Krouna

Krouna

Srážkoměr je umístěn na budově Základní školy Krouna, která se nachází v centrální části intravilánu obce, č.p. 303. Provozovatelem srážkoměru je obec Krouna.

Pustá Kamenice - Bukovina

Srážkoměr se nachází v areálu vodojemu na pozemku parc. č. 1181 na východním okraji obce v oblasti Bukovina. Provozovatelem je obec Pustá Kamenice. Jedná se o nevyhřívanou srážkoměrnou stanici.

Svratouch (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází severovýchodně od obce Svratouch v areálu meteorologické stanice Svratouch ve výšce 734 m n. m. Meteorologická stanice je zařazena do sítě profesionálních pozorovacích stanic v rámci ČR. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.