Hladinoměry - Mratín

Dolní měšický rybník (Líbeznický p.)

Vodoměrné stanice hlásného profilu je umístná za hrázným přelivem Dolního měšického rybníka.

Veleň (Mratínský p.)

Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně mostu přes tok vedoucímu k místnímu sportovišti v horní části obce.